Radiation Crosslinking of Isotactic Polypropylene and Its Blend System

1992 Fushe Yanjiu Yu Fushe Gongyi Xuebao

Authors

Lin, M.; Jiang, H.; Li, X.; Liu, W.; Chen, W.; Nishimoto, S.; Kagiya, T.

Publication

“Radiation Crosslinking of Isotactic Polypropylene and Its Blend System” Fushe Yanjiu Yu Fushe Gongyi Xuebao (Journal of Radiation Research and Radiation Processing) 1992, 10(2), 70-76